Vi utvecklar er verksamhet utifrån en humanistisk grundsyn

I vissa organisationer favoriseras män och i andra favoriseras kvinnor. Branscher, arbetsuppgifter och titlar blir könsmärkta som ett resultat av år av oreflekterat handlande. Könsmärkningen gör att män och kvinnor hålls isär och sorteras in i roller som de ibland inte borde ha. De som skulle ha kunna utfört stordåd blir ifrågasatta eller inte ens tillfrågade. Och andra får erbjudanden de inte har kompetens att klara av eller får beröm för mediokra insatser. Och allt detta för att de flesta av oss bär omkring på förutfattade meningar som förvränger vår förmåga att dels se individen för vad hon är kapabel till egentligen, dels göra en normkritisk bedömning av resultatet.

evenodds utgår alltid ifrån en organisations affärsmål. Vi arbetar med våra klienter för att definiera värdet av en inkluderande företagskultur och inkluderande ledare utifrån hur det påverkar möjligheten att uppnå affärsmålen. Det konkreta arbetet handlar ofta om att titta i backspegeln, upptäcka mönster och sedan kritiskt granska sitt eget handlande i det förgångna. Detta är en del av den forskning vi bedriver hos våra kunder, se tjänsteområdet forskning. För att sedan bestämma sig för på vilket sätt ett annat agerande i organisationen skulle skapa en mer inkluderande arbetsplats och därigenom hjälpa organisationen nå sina affärsmål på ett effektivare sätt.

Populära upplägg och uppdrag inom detta tjänsteområden från evenodds är:

  • Kunskapsstöd till VD och ledningsgrupper
    • Definiera affärsvärdet av en inkluderande arbetsmiljö samt upprättandet av en grov åtgärdsplan
  • Operationalisering av vision och ambition
    • Kunskapsstöd till medarbetare och chefer
    • Processtöd till funktionschefer och organisationen
    • Kommunikationsstöd till organisationen